top of page

Sobótka-Górka
nurkowanie w lochach

Sobótka-Górka to miejscowość położona na zachód od centrum Sobótki. Góra Ślęża wznosi się po jej północnej stronie.

Cały kompleks browaru jest dość duży. W głównym budynku na środku placu znajduje się wejście do podziemi, w których odbywa się nurkowanie. W rzeczywistości zanurzamy się w średniowiecznych korytarzach prowadzących do pobliskiego zamku.

Historia Browaru Górecki

„U stóp Ślęży, otoczony przez potężne lasy dębowe i świerkowe przegląda
się w dużym stawie leżącym w parku potężny i wyniosły masyw browaru
w Górce. Położony nieco wyżej zamek z kościołem, wznosząca się na szczycie
Ślęży kaplica, a na niższej górze pomnik Bismarcka wzniesiony przez stowarzyszenie studentów z Wrocławia, dają otoczenie, którego pod względem piękna i wspaniałości darmo gdziekolwiek indziej szukać” - tak podaje podaje anonimowy kronikarz dziejów browaru

An interesting article about the history of this place can be found here:

KRZYSZTOF KRZYŻANOWSKI, DARIUSZ WÓJCIK
Historia browaru w Sobótce-Górce

bottom of page