top of page
piotrkowska nocą

Łódź - miasto magii...

Poznaj moje miasto - Łódź, jedno z najciekawszych i niepowtarzalnych w Polsce.

Może wróćmy do korzeni tej historii, wróćmy do początków Łodzi.

Wszystko zaczęło się we wsi Łódka. Nikt nie zna dokładnej daty lokacji Łodzi, przyjmuje się pierwszą połowę XII wieku.

Pierwsze informacje o wsi zwanej Łodzią pojawiają się dopiero w 1332 roku. Położona na granicy ziemi łęczyckiej, należała do księcia łęczyckiego i rodziny królewskiej.

Po przekazaniu wsi biskupom kujawskim Łódź stła się mało znaczącą wioską, liczącą 44 domy.

W 1414 r. podjęto starania o podniesienie rangi miejscowości. 29 lipca 1423 r. król Władysław Jagiełło nadał Łodzi prawa miejskie i prawo do organizowania jarmarków. Przez wiele lat handel rękodziełem i produktami rolnymi, a także dobre warunki do hodowli zwierząt domowych przyciągały nowych mieszkańców, docierając do tysiąca mieszkańców. Dzięki handlowi uzyskaliśmy rozwój gospodarczy i odtąd życie w mieście zaczęło kwitnąć. Wszystko szło dobrze do czasu...

 

Dla Łodzi rozpoczął się mroczny okres. Miasto nękały pożary i epidemie. Działania wojenne związane z "Potopem Szwedzkim" spowodowały upadek miasta i zmniejszenie liczby mieszkańców z tysiąca do zaledwie dwustu.

 

W 1793 Łódź, znalazła się pod panowaniem pruskim i do 1794 została zdegradowane do rangi wsi ze względu na małą liczbę mieszkańców, bo tylko 250.

Dzięki legionom generała Dąbrowskiego Łódź została uratowana przed utratą praw miejskich.

Wiek XIX to okres odrodzenia Łodzi. Nowe inwestycje w fabryki, nowi mieszkancy wszelkich sfer i narodowości obudziły nowe życie w tym mieście. W 1820 r. odnotowano 700 mieszkańców i uznano je za miasto fabryczne. Trzy lata później wyznaczono najdłuższą ulicę i nazwano ją Piotrkowską. Miała wówczas 4 km długości i przecinała rynek oraz centrum miasta. Do dziś ulica Piotrkowska jest jedną z najdłuższych ulic świata, jednym z najważniejszych miejsc dla Łodzian i jedną z najładniejszych w mieście.

Łódź jest piękna i ciekawa, a co najważniejsze magiczna do dziś...

 

Nastoletnia podróżniczka - Salma

bottom of page